O FIRMIE

OFERTA

PORTFOLIO

NAGRODY I RECENZJE

KONTAKT

 

ADIDAS PERFORMANCE CENTER

c.h. Arkadia, Warszawa, PL

 

Firma A+D działając na zlecenie inwestora:

- wykonała wstępne szkice aranżacji lokalu i podziału funkcjonalnego wnętrza

- dokonała inwentaryzacji: przedwykonawczej i powykonawczej

- koordynowała prace projektowe z niemieckim biurem projektowym firmy Adidas, z firmą Adidas Poland Sp. z o.o. oraz z inwestorem

- przygotowała pakiet materiałów do przetargu dla wykonawców

- nadzorowała przebieg prac budowlanych i montażowych w lokalu, koordynowała dostawców i podwykonawców

- przygotowała komplet dokumentacji - projekty branżowe, projekty aranżacji: wstępny, wykonawczy i powykonawczy

- uzyskała niezbędne aprobaty, certyfikay i uzgodnienia.

Podwykonawcy rekomendowani przez firmę A+D zrealizowali zastępcze oświetlenie ścian, podium w oknie wystawowym oraz elementy konstrukcyjne w lokalu.

Znak słowno-graficzny adidas jest zastrzeżony przez grupę adidas-Salomon AG. Prawa autorskie do formatu sklepu Adidas Performance Center są własnością grupy adidas-Salomon AG,  reprezentowanej w Polsce przez firmę Adidas Poland Sp. z o.o. Prawa autorskie do projektu mebli w tym sklepie należą do w.w. firmy.